+31624599773 mail@hc-pedagogiek.nl

Het programma Succesvol lezen, gebaseerd op de principes van List

Hoe komt het toch dat er zoveel leerlingen lezen niet leuk vinden en daardoor ook nauwelijks meer lezen? Indien leerlingen weinig lezen, zijn zij niet geoefend in het lezen en kost het lezen moeite. Daardoor wordt er nog minder gelezen, wat weer een versterkend effect geeft op het idee ´dat lezen niet leuk is´. Lezen en boeken worden voor leerlingen interessant als zij ervaren dat boeken en teksten leuk zijn, leerzaam, verrassend, nieuwsgierig maken en dat je vooral mag lezen waar jezelf voor kiest.

Uitdagende leesomgeving

De start van het programma Succesvol lezen begint met het creëren van een uitdagende leesomgeving, die bestaat uit voldoende goede boeken die zeer toegankelijk zijn voor de leerlingen en er is veel aandacht voor leesmotivatie en boekpromotie. Binnen dit traject leren de leerkrachten wat effectief is ten aanzien van het leesonderwijs ´wat werkt en wat werkt niet´. De leesbeleving van de leerlingen staat hierbij centraal, zodat zij steeds meer gaan ervaren dat zij middels het lezen van goede boeken kennis opdoen en de wereld leren kennen. De professionele houding van de leerkrachten is hierbij cruciaal, de leerlingen moeten begeleid en ondersteund worden in het leesproces, zowel pedagogisch als didactisch, zodat de leerlingen zich leeftijdsadequaat ontwikkelen.

 

Kinderboekwinkel De Geheime Tuin te Rotterdam

(National Reading Panel, 2000)

Het doel

Het uiteindelijke doel is dat de leerling zich ontwikkelt tot een vloeiende lezer. In dit traject spreken we niet meer over ‘technisch lezen’, maar over ‘vloeiend lezen’ en dat betekent nauwkeurig lezen, in staat om de tekst te begrijpen en dit alles op basis van een geautomatiseerde woordherkenning.

Kenmerkend voor deze werkwijze is de benadering van convergente differentiatie. Dit betekent dat er een goed basisaanbod is in de groep waar haast alle leerlingen van profiteren en leerlingen met behoefte aan meer ondersteuning krijgen er een interventie bij. Dit heeft als effect dat de gehele groep min of meer op hetzelfde niveau leest, omdat er zo min mogelijk leerlingen stagneren in het lesproces. Zoals er verschillende methoden zijn die vroegtijdig leerlingen op een lager niveau plaatsen heeft deze werkwijze als uitgangspunt dat leerlingen aan een gezamenlijk einddoel werken. Omdat de werkwijze op schoolniveau plaatsvindt kunnen leerlingen wel doorstromen naar de volgende begeleidingsgroep. Het streven is dat door vroegtijdige en de juiste interventie leerlingen niet vertraagd worden, een eenmaal ontstane achterstand is heel vaak moeilijk in te halen voor leerlingen en betekent ook heel erg hard werken voor de betreffende leerling.

 

Kinderboekwinkel De Geheime Tuin te Rotterdam

Het programma

Het programma bestaat uit de volgende begeleidingsgroepen voor het regulier onderwijs, voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zijn er aanpassingen mogelijk:

Voorbereidend lezen voor de groepen 1 en 2

Aanvankelijk lezen voor groep 3

Duolezen voor groep 4

Stillezen voor groep 5 t/m 8

 

Wat bereikt de school door toepassing van dit programma:

Op schoolniveau

• doorgaande lijn en afstemming van het leesonderwijs

• het preventief werken is makkelijker voor de schoolorganisatie

Op leerkrachtniveau

• kennis over datgene wat werkt

• professionele ontwikkeling

Op leerlingniveau

• leesplezier

• leeskilometers

• koppeling lezen en begrip

• verbetering van de resultaten

• stimulering van de cognitieve ontwikkeling

• kennis over de wereld