+31624599773 mail@hc-pedagogiek.nl

Wat heeft Human Capital u te bieden?

Bureau Human Capital werkt vooral vanuit een ideologisch- en idealistisch karakter en heeft als doelstelling om binnen de fysieke mogelijkheden scholen te ondersteunen in succesvol leesonderwijs.

1. Introductie van het programma Succesvol lezen

Het programma Succesvol lezen volgens de List principes. Dit programma bestaat uit een viertal teambijeenkomsten, die in grote lijnen gericht zijn op de volgende aspecten:
• Wat is goed leesonderwijs
• Uitdagende leesomgeving
• Het leesaanbod van groep 1 t/m 8
• Begeleiding van leerlingen
• Leerkrachtvaardigheden
• Zorgstructuur van de school
Behalve de teambijeenkomsten, zijn er ook gesprekken met een regiegroep en klassenconsultaties. In eerste instantie ligt de focus op de structuur van het leesaanbod, waarna de verdieping plaatsvindt. Dit betekent dat alle factoren die bijdragen aan succesvol leesonderwijs goed worden geïmplementeerd in de school. Het programma Succesvol lezen is bestemd voor het regulier onderwijs, maar ook zeker voor het speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

2. Nazorg van het List programma

Scholen die al werken met List kunnen na enige tijd de behoefte hebben aan een kritische analyse om te zien of er nog gewerkt wordt met List, zoals het bedoeld is. De analyse kan bestaan uit observaties, toetsresultaten vergelijken, beoordelen of alle aspecten van List nog aan bod komen, vragen beantwoorden etc.

3. Sparringpartner

Goed leesonderwijs is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, om te weten wat wel en wat niet effectief is in het leesonderwijs. Niet alle scholen beschikken over deze kennis. Het is mogelijk om de hiaten in het leesonderwijs te bespreken met directie en interne begeleiders om gezamenlijk te zoeken naar juiste oplossingen.

4. Ook op bovenschool niveau is informatieoverdracht mogelijk

Bijvoorbeeld om interne begeleiders binnen een samenwerkingsverband of schoolbestuur te trainen in succesvol leesonderwijs, zodat zij dit weer kunnen overdragen naar de eigen school.