+31624599773 mail@hc-pedagogiek.nl

Human Capital
Orthopedagogisch adviesbureau

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op de smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel.

Uit: ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’
Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad

 

Chr. Ssbo de Springplank, locatie Zeewolde

Goed leesonderwijs

Wat is goed leesonderwijs?

Wie de verschillende publicaties en nieuwsberichten volgt betreffende het leesonderwijs in Nederland, krijgt een somber beeld. Aan het eind van de basisschool is het van belang dat leerlingen minimaal lezen op 1F niveau, echter steeds meer kinderen stromen door naar het voortgezet onderwijs met een te laag basisniveau. De leesmotivatie neemt af, slechts een derde van alle leerlingen vindt lezen leuk en 18% van alle 15 jarige leerlingen hebben een verhoogd risico om op latere leeftijd laaggeletterd te worden (Stichting Lezen & Schrijven, 2018).

Het programma

Hoe komt het toch dat er zoveel leerlingen lezen niet leuk vinden en daardoor ook nauwelijks meer lezen. Indien leerlingen weinig lezen, zijn zij niet geoefend in het lezen en kost het lezen moeite. Daardoor wordt er nog minder gelezen, wat weer een versterkend effect geeft op het idee ´dat lezen niet leuk is´. Lezen en boeken worden voor leerlingen interessant als zij ervaren dat boeken en teksten leuk zijn, leerzaam, verrassend, nieuwsgierig maken en dat je vooral mag lezen waar jezelf voor kiest.

Het aanbod

Introductie Programma Succesvol lezen (List)

Het programma Succesvol lezen volgens de List principes. Dit programma bestaat uit een viertal teambijeenkomsten.

Nazorg Programma Succesvol lezen (List)

Scholen die al werken met List kunnen behoefte hebben aan een kritische analyse om te zien of er nog mee gewerkt wordt.

Sparringpartner

Het is mogelijk om de hiaten in het leesonderwijs te bespreken om gezamenlijk te zoeken naar juiste oplossingen.

Informatieoverdracht bovenschool

Training interne begeleiders binnen een samenwerkingsverband in succesvol leesonderwijs.